Aktualności

logo

INFORMACJA O PRZEKROCZNENIU POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH ORAZ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA POZIOMÓW DOPUSZCZALNYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU W 2017 r.

Poziom Alertu Przekroczenie w 2017 r. poziomu dopuszczalnego pyłu PM10. Możliwość wystąpienia w 2017 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM2.5. Obszar Przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10- strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Dębica, Jarosław, Mielec. Obszar  około 116 km2 zamieszkały przez około 148 tys. mieszkańców.Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10- strefa podkarpacka […]

Więcej
logo

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA PRZEKROCZENIA DOBOWEGO POZIOMU DOPUSZCZALNEGO PYŁU PM10 W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2017 r.

Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w 2017 r. przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 Obszar Strefa miasto Rzeszów o kodzie PL1802: Rzeszów. Obszar  około 120 km2 zamieszkały przez około 180 tys. mieszkańców. Strefa podkarpacka o kodzie PL1802: Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Mielec, Sanok, Tarnobrzeg. Obszar  około 318 km2 zamieszkały przez około 320 tys. mieszkańców. Stwierdzone przekroczenia Możliwość przekroczenia dobowego poziomu dopuszczalnego […]

Więcej
etykieta

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA ALERTU DLA PYŁU PM10 Poziom Alertu Możliwość wystąpienia w dniu  15.02.2017 r.  dobowego  stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3 – ryzyko alertu poziomu II Obszar Na podstawie pomiarów jakości powietrza prowadzonych w ramach PMŚ: najwyższe stężenia odnotowano w Jaśle, Mielcu, Rzeszowie. Wartość stężenia pyłu w µg/m3 W dniu 15.02.2017 r. w godzinach od 1.00-do 12.00 średnie […]

Więcej
wody_2016

OCENA WYNIKÓW BADAŃ WÓD PODZIEMNYCH W 2016 ROKU

Państwowy Instytut Geologiczny, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sporządził ocenę wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód podziemnych w 2016 roku. Według podziału obszaru Polski na 172 jednolite części wód podziemnych (JCWPd), w granicach administracyjnych województwa podkarpackiego zlokalizowanych jest (w całości lub części) piętnaście JCWPd, z których czternaście znajduje się w obszarze dorzecza Wisły, natomiast jedna […]

Więcej
op_wp

Kompleksowe opracowanie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie oceny stanu wód powierzchniowych

Ukazało się opracowanie pt. „Wody powierzchniowe województwa podkarpackiego – identyfikacja wybranych zagrożeń” będące podsumowaniem działań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w zakresie monitoringu i oceny stanu wód powierzchniowych w województwie podkarpackim w cyklu gospodarowania wodami 2010-2015. Celem pracy była identyfikacja najważniejszych zagrożeń dla jakości wód powierzchniowych w województwie poprzez szczegółową analizę presji punktowych źródeł zanieczyszczeń wód i […]

Więcej
w_kierunku

Najnowsze publikacje Europejskiej Agencji Środowiska

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) można zapoznać się z najnowszymi opracowaniami poświęconymi jakości środowiska w Europie. Publikacja „Sygnały EEA 2016 W kierunku czystej i inteligentnej mobilności. Transport a środowisko w Europie” poświęcona oddziaływaniu transportu na środowisko i zdrowie na poziomie europejskim. W publikacji zaprezentowano również możliwości przekształcenia sektora europejskiego transportu w system bardziej przyjazny środowisku. Publikacja dostępna jest w języku polskim […]

Więcej
1 2 3 43