Aktualności

PM10_srednie_dzisiaj

Informacja o możliwości wystąpienia poziomu alertowego PM10 w dniu 17.01.2017 r.

W dniu 17.01.2017 r. w godzinach od 1.00-do 12.00 średnie stężenie pyłu PM10 na stacjach w Mielcu przy ul. Biernackiego oraz w Rzeszowie przy ul. Rejtana przekroczyło wartość 200 µg/m3. Istnieje możliwość wystąpienia dobowego stężenia pyłu PM10 powyżej 200 µg/m3. Natomiast na stacji pomiarowej w Jaśle przy ul. Sikorskiego stężenie pyłu PM10 przekroczyło wartość 300 µg/m3. Istnieje możliwość wystąpienia dobowego […]

Więcej
komunikat ikona

Komunikat Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczący wysokich dobowych stężeń pyłu PM10 w dniu 11.01.2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniu 11 stycznia br. wystąpiły wysokie stężenia pyłu PM10 na stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na stacjach zanotowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu dobowego pyłu PM10. Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 powyżej 200 μg/m3 w dniu 11 stycznia zanotowano na miejskich stacjach pomiarowych: w Rzeszowie przy ul. Rejtana […]

Więcej

Informacja Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia 11.01.2017 r. w sprawie występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych w powietrzu na obszarze województwa podkarpackiego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że na automatycznych stacjach wchodzących w skład wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza od godzin wieczornych dnia wczorajszego notowane są wysokie stężenia 1-godzinne zanieczyszczeń pyłowych (zgodnie z polskim indeksem jakość powietrza określana jako dostateczna, zła i bardzo zła).

Więcej
komunikat ikona

Komunikat dotyczący wysokich stężeń pyłu PM10 w powietrzu na terenie województwa

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w dniach 7-8 stycznia br. stwierdzono bardzo wysokie stężenia pyłu PM10 na wszystkich stacjach pomiarowych Państwowego Monitoringu Środowiska zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Na wszystkich stacjach zanotowano przekroczenia poziomów średniodobowych. Najwyższe średniodobowe stężenia pyłu PM10 na poziomie 201 μg/m3 (402% wartości dopuszczalnej) zanotowano w dniu 8 stycznia na stacji pomiarowej w Jaśle […]

Więcej
stacja Biernackiego

Zmiany w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza w województwie podkarpackim

Od 2017 r. nastąpiły zmiany w wojewódzkiej sieci monitoringu powietrza w województwie podkarpackim. W miejscowości Iwonicz-Zdrój w strefie B ochrony uzdrowiskowej uruchomiona została nowa stacja monitoringu powietrza. Na stacji prowadzone są manualne pomiary pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu. Zmianie uległa również lokalizacja automatycznej stacji monitoringu powietrza w Mielcu.

Więcej
biul4

Zapraszamy do lektury kolejnego numeru Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Informujemy, że ukazał się czwarty w tym roku numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie. W kolejnym numerze Biuletynu można zapoznać się z informacjami na temat zanieczyszczenia powietrza w sezonie grzewczym. W artykule wskazano, gdzie można znaleźć informacje o jakości powietrza, przedstawiono działania podejmowane w sytuacji występowania wysokich stężeń zanieczyszczeń pyłowych, a także wpływ zanieczyszczeń na zdrowie człowieka oraz […]

Więcej
1 2 3 41