Informacje ogólne

email: inspekcja@wios.rzeszow.pl

Naczelnik Wydziału Inspekcji – Jan Trzebiński
tel. (17) 850-58-15 lub (17) 854-38-41, 854-36-83, wew. 108
email: jtrzebinski@wios.rzeszow.pl