Informacje ogólne

email: monitoring@wios.rzeszow.pl

Naczelnik Wydziału Monitoringu Środowiska – Renata Jaroń Warszyńska
tel. (17) 854-38-41, 854-36-83, wew. 308

email: rjaron@wios.rzeszow.pl

Zastępca Naczelnika Wydziału Monitoringu Środowiska – Beata Michalak

tel. (17) 854-38-41, 854-36-83, wew. 308

email: bmichalak@wios.rzeszow.pl